فهرست سوره‌های قرآن مجيد
برای راحتی انتخاب صوت صفحات، سوره ها در صفحه جديد شروع شده اند - اجرای صوت سوره ها توسط حسن زمان زاده 

 

تذکر: اگر صوت را دانلود ميکنيد که به افراد ديگری بدهيد يا خودتان برای شنيدن از آن استفاده کنيد
لطفا دقت کامل کنيد که فايل را بطور کامل دانلود کرده باشيد
- مبادا ندانسته قسمتی از فرمايشات خداوند را قطع کرده باشيد

 

   

 

انعام

006

مائده

005

نساء

004

آل عمران

003

بقره

002

فاتحه

001

يوسف

012

هود

011

يونس

010

توبه

009

انفال

008

اعراف

007

كهف

018

اسراء

017

نحل

016

حجر

015

ابراهيم

014

رعد

013

نور

024

مؤمنون

023

حج

022

انبياء

021

طه

020

مريم

019

روم

030

عنكبوت

029

قصص

028

نمل

027

شعراء

026

فرقان

025

يس

036

فاطر

035

سبا

034

احزاب

033

سجده

032

لقمان

031

شوری

042

فصلت

041

مؤمن

040

زمر

039

ص

038

صافات

037

فتح

048

محمد

047

احقاف

046

جاثيه

045

دخان

044

زخرف

043

قمر

054

نجم

053

طور

052

ذاريات

051

ق

050

حجرات

049

ممتحنه

060

حشر

059

مجادله

058

حديد

057

واقعه

056

الرحمن

055

تحريم

066

طلاق

065

تغابن

064

منافقون

063

جمعه

062

صف

061

جن

072

نوح

071

معارج

070

حاقه

069

قلم

068

ملك

067

نباء

078

مرسلات

077

انسان

076

قيامت

075

مدثر

074

مزمل

073

انشقاق

084

مطففين

083

انفطار

082

تكوير

081

عبس

080

نازعات

079

بلد

090

فجر

089

غاشيه

088

اعلی

087

طارق

086

بروج

085

علق

096

تين

095

انشراح

094

ضحی

093

ليل

092

شمس

091

تكاثر

102

قارعه

101

عاديات

100

زلزال

099

بينه

098

قدر

097

كوثر

108

ماعون

107

قريش

106

فيل

105

همزه

104

عصر

103

ناس

114

فلق

113

اخلاص

112

لهب

111

نصر

110

كافرون

109

Home Page
www.eHolyQuran.com  دوستان ... به سايت ترجمه قرآن خوش آمديد.

لطفا آدرس اين سايت را به تمام افرادی که ميشناسيد بدهيد و از آنها هم بخواهيد که چنين کنند.
نظرياتتان را برای بهتر کردن اين سايت با من در ميان بگذاريد - متشکرم
حسن زمان زاده، لوس انجلس، کاليفرنيا
z@eHolyQuran.com

 (قرآن مجيد –  005:032)  
 
هر کس کسی را بکشد، بدون اينکه او کسی را کشته يا مرتکب فسادی در زمين شده باشد، مثل اين است که تمام مردم را کشته باشد
و کسی که فردی را زنده بدارد مثل اين است که تمام مردم را زنده کرده است
 

افرادی که مردم بيگناه را ميکشند، کسانی نيستند که از قرآن مجيد و اسلام  پيروی ميکنند.