مرتد


 

مرتد کسی است که از دين اسلام پس از مسلمان شدن برگشته باشد.

در قرآن حكم اعدام مرتد وجود ندارد:

آيه  2:217 سوره بقره  -  5:54 سوره مائده  -   47:25  سوره محمد

 

برگشت به فهرست مطالب